Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Eesmärk on edendada täiskasvanud tööealise elanikkonna IKT-oskusi ja -teadmisi. Digitaalse kirjaoskuse laialdane levik ning IKT-oskuste parandamine aitavad luua kõrgema lisandväärtusega töökohti ning tagavad inimeste suurema konkurentsivõime tööturul (sh rahvusvaheliselt). Nimetatut toetab rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, mis loob uut teadmist, suurendab sektorite konkurentsivõimet ja Eesti elanike heaolu.

Meede viiakse ellu Struktuuritoetuse seaduse §16 alusel.

Toetuse andmise tingimused (.pdf, 381 KB) on kehtestatud majandus- ja taristuministri 7.1.2015 käskkirjaga nr 15-0004.

Tegevuse elluviija on vastavalt meetme tingimustele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond.

Eelarve on 8 500 000 eurot, sh ELi toetus 7 225 000 eurot.

Meetme tegevuskava aastatel 2014–2016 (.pdf, 51 KB).

Tegevuste info Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 20.04.2015
Uuendatud 16.07.2018

Tagasi lehele "Periood 2014–2020"