Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Digiretsepti SAP platvormil majutuskeskkonna teenuse ostmine

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas Sotsiaalministeeriumi volitusel välja võistleva dialoogiga hankemenetluse "Digiretsepti SAP platvormil majutuskeskkonna teenuse ostmine". Hanke viitenumber riigihangete registris on 100720. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. september 2007 kell 11.00.

Taotlused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus)

Teenuse mittefunktsionaalsed nõuded (.pdf, 60 KB)

Kontaktisik
Margus Kreinin
Telefon 663 0220
E-post 126@lists.ria.ee
Faks 663 0201

Küsimused ja vastused

28.08.2007

Võistleva dialoogi hankemenetlusega riigihange "Digiretsepti SAP platvormil majutuskeskkonna teenuse ostmine" HD nr 126

Hankedokumentide nr 126 (edaspidi HD) kohta on saabunud alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus (saabunud 17.08.2007):

Riigihanke "Digiretsepti SAP platvormil majutuskeskkonna teenuse ostmine" kvalifitseerimistingimuste punktis 5.4 on nõutud, et Taotleja omab vähemalt kahte serveriruumi, mille vahemaa on vähemalt 5 km.

Kui Taotleja üürib kolmandatelt osapooltelt serveriruumi pinda (üürilepingu alusel), siis kas käesoleva hanke raames käsitletakse üürileandjat allhankijana ja pakkumine tuleb esitada ühispakkumisena või mitte?

Vastus (avaldatud 23.08.2007):

Käesoleva hanke raames käsitleme serveriruumi pinna üürimist allhankena.

2. Küsimus (saabunud 23.08.2007):

Soov on saada hankedokumendid ja kõik võimalikud muud antud hankel osalemiseks vajalikud dokumendid.

Vastus (avaldatud 23.08.2007):

Riigihanke „Digiretsepti SAP platvormil majutuskeskkonna teenuse ostmine“ (viitenumber on 100720) hankemenetlusena kasutatakse võistlevat dialoogi.

Selle menetluse juures on taotluste esitamiseks vajaminev info kättesaadav riigihangete registrist.

RIA kodulehel on avaldatud teenuse mittefunktsionaalsed nõuded (.pdf, 60 KB).

Hankedokumendid ja pakkumuste esitamise ettepanek esitatakse kvalifitseeritud taotlejatele alles pärast dialoogi lõppemist.

Teema: RIA

Lisatud 23.07.2007

Tagasi lehele "Riigihanked"