Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

DHXi vahendusteenuse pakkujale

Vahendamise korral osutab asutusele dokumentide X-teel saatmise ja vastuvõtmise teenust vahendaja. Asutus ise X-teega DHXi kontekstis ei suhtle. Asutus ei pea isegi olema X-tee liige. Vahendaja esineb X-teel oma nime all. Vahendaja võib olla nii erasektori ettevõte kui ka avaliku sektori asutus.

Vahendamine erineb majutamisest. Paljud asutused majutavad oma DHSe majutus- ja pilveteenuste osutajate juures. Majutamine võib hõlmata nii X-tee turvaserveri kui ka DHSi majutamist (pilveteenusena osutamist). DHXi seisukohalt omab tähtsust, kas asutuse DHS suhtleb X-teel asutuse X-tee sertifikaadi abil või mitte. Kõiki suhteid, kus suhtlemine X-teel toimub mitte asutuse enda, vaid teenusepakkuja X-tee sertifikaadi abil, käsitletakse vahendamisena.

Vahendaja tegevused teenuse pakkumiseks

Vahendaja:

 • loob oma süsteemis DHXi vahendusvõimekuse, arendades DHXi protokolli otse süsteemis või kasutades selleks RIA loodud adapterit;
  DHXi protokoll
  DHXi adapterid
 • sõlmib vahendatava asutusega vahenduslepingu;
 • registreerib end RIAs DHXi vahendajana;
 • ühendab oma süsteemi asutuse süsteemiga (ei ole vaja juhul, kui ostetakse sisse kogu dokumendihaldussüsteemi teenus, mitte ainult vahendus);
 • teenindab asutust, käitades vahendusteenust vastavalt DHXi protokollile ja X-tee vahendamise nõuetele.

Testimine

Arenduste realiseerimisel on soovituslik läbi teha RIA koostatud standardtestid, kasutades selleks etalonteostust.

Selleks on loodud vajalikud juhendid ning testlood.

Etalonteostus koos juhenditega

DHXi kasutamise eeldused

DHXi kasutamise eeldused:

 • X-tee versioon 6.0,
 • standardiseeritud dokumendivahetuskapsli versioon 2.1.

DHXi teenuse registreerimine ja kasutamine

 • Vahendaja peab olema realiseerinud DHXi protokolli.
 • Vahendaja testib testteenuses teenuse toimimist.
 • Vahendajal peab olema vahendaja poliitika, mis vastab infosüsteemide andmevahetuskihi määrusele, § 13. See tähendab andmeteenuse vahendamise korda või kirjeldust.
 • Vahendaja teeb turvaserveri (TS) haldusliideses registreerimistaotluse (TS haldusjuhend, lk 13).
 • Järgmiseks registreerib vahendaja RIHAs X-tee alamsüsteemi ja määrab RIHAs liigiks 'andmeteenuseid vahendav alamsüsteem': juhendvideo. Tehnilise dokumentatsiooni juurde tuleb lisada vahenduspoliitika, milles vahendaja kinnitab, et on realiseerinud DHXi protokolli.
 • Kui RIA haldur on taotlused kinnitanud, lisab vahendaja turvaserverisse WSDLi. Teenused tuleb avada kõikidele X-tee kasutajatele.

Viited


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 27.02.2017
Uuendatud 10.04.2017

Tagasi lehele "DHXi vahendajale" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.