Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

CERT Eesti osaleb kooperatiivse küberkaitse projektis

Kaitseministeeriumis tutvustati täna kooperatiivse küberkaitse projekti. Küberkaitse programmi eesmärk on Eesti infrastruktuuridele suunatud küberrünnakute analüüs ja klassifitseerimine ning erinevate rünnakute simuleerimine. See on vajalik informatsiooni kriitilise infrastruktuuri kaitsejuhtimiste loomiseni ja võimalike ohtude ja küberrünnakute tagajärgede likvideerimine riiklikus mastaabis.

Kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann: ”Eestil on oma julgeoleku tagamiseks tulevikus vaja juba praegu süsteemselt kaardistada meid ähvardavad küberohud ning haavatavused ja olla valmis meie infotehnoloogilise kriitilise infrastruktuuri kaitseks. Eestis on andmeturbealane võimekus ja teave riigisektoris, aga ka telekommunikatsiooni ja pangandusega seotud ettevõtetes hajutatuna olemas. On viimane aeg seda teavet jagada ja selle alusel riiklikul tasemel ennetavaid meetmeid ja küberrünnete tõrjevõimekust arendada.”

Terrorismiajastul on küberruum ja selle kaitse muutunud sisejulgeoleku küsimusest riigikaitseküsimuseks. Kübersfääris segunevad kuritegelikud ja terroristlikud huvid ning vahendid nende realiseerimiseks. Lisaks küberkaitse kompetentsikeskuse tutvustamisele sõlmiti täna erinevate (Siseministeerium, Hansapank, EMT, Eesti E-Tervise SA, Ühispank, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, Elion, Sertifitseerimiskeskus, EBS, EENet, AS Cybernetica ) Eesti asutustega küberkaitse alane koostööleping, mis näeb ette ühise koostöö küberrünnakute tuvastamisel ning nende ennetamise valdkonnas ja võimalike vastumeetmeid.

Täna sõlmitud lepingutega luuakse raamistik, mis hõlbustab küberkaitsealast koostööd, kaitsmaks Eesti majanduskeskkonda, ühiskonna toimimiseks vajalike avalike ja erateenuste kättesaadavust kui ka riigi julgeolekut. Kaitseministeeriumi juhtimisel on lisaks siseriikliku küberkaitse initsiatiivile teinud ettepaneku ka NATO-partneritele NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskuse loomiseks Eestisse.
 

Teema: CERT, Küberturve

Lisatud 07.12.2006

Tagasi lehele "Uudised"