Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

CERT-EE Symposium 2011 küsimused ja vastused

Küsimus (saabunud 23.03.11): Hankedokumentide Lisa 1, punkt nr 6: Pakkuja ülesandeks on esitada idee sotsiaalseks “icebreaking” mänguks või tegevuseks. Kas pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama icebreaking mängu või tegevuse läbiviimisega seotud kulud?
Vastus (saadetud 25.03.11): Pakkumuses tuleb välja pakkuda mängu või tegevuse idee. Meeskond mängu/tegevuse läbiviimiseks ei sisaldu maksumuses, sest selle viivad läbi RIA töötajad. Kui mäng või tegevus eeldab mingisugust varustust, siis see peab sisalduma pakkumuse kogumaksumuses. Pakkumuste hindamisel ei ole mängu või tegevuse idee eraldi hindamiskriteerium.

Küsimus (saabunud 23.03.11): Pakkuja ülesandeks on tagada igas töötoas tehnika – peamikrofon, projektor, kõlarid. Kas esitlusarvutid on seega Tellija poolt?
Vastus (saadetud 25.03.11): Pakkuja peab pakkuma töötubade korraldamise täisteenust. Seega, lisaks HDs loetletud tehnikale, peab pakkuja tagama ka 4 esitlusarvutit.

Küsimus (saabunud 23.03.11): Pakkuja ülesandeks on lennupiletite ja majutuse korraldamine 15 välisesinejale. Kas pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama lennupiletite ja majutuse hinda? Kui jah, siis palume välisesinejate lähtekohad võimalusel täpsustada, et lennupiletite kulu oleks võimalik hinnata võrreldaval alusel. Samuti palume sel juhul täpsustada, missuguse majutuse ajaga tuleks pakkumuses arvestada – kas võtta aluseks eeldus, et välisesinejad saabuvad päev enne sündmuse algust ja lahkuvad sündmuse lõpule järgneval päeval, või mõne muu ajaraamiga.
Vastus (saadetud 25.03.11): Jah, pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama majutuse ja lennupiletite hindu. Nende maksumuse välja toomisel peame paluma paindlikkust. Esinejate lähtekoha puhul ei ole meil võimalik anda täpsemat infot kui see, et 10 on Euroopast ning 5 teistelt kontinentidelt. Kindlasti on mõistlik arvestada sellega, et esinejad saabuvad vähemalt päev enne sümpoosiumi ning lahkuvad päev pärast sümpoosiumi.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Täpsustage palun, kas põrandaga on vaja tarnida ainult põhitelk või ka kolm töötubade telki?
Vastus (saadetud 31.03.11): Põrand peab olema kõikidel telkidel.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Kas põhitelgis ja töötubade telgis on vaja tagada üldvalgus valgustitega?
Vastus (saadetud 31.03.11): Üldvalgustuse vajalikkus sõltub telkide materjalist ja ka ilmast. Kui telkides on pime, siis peab olema üldvalgustus. Kui ei ole pime, siis ei ole üldvalgustust vaja.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Täpsustage palun, mitu istekohta laudade taga on nõutud põhitelgis, mitu igas töötoa telgis?
Vastus (saadetud 31.03.11): Põhitelgis on istekohti 200, igas töötoa telgis on istekohti 50.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Täpsustage palun, kas toimumiskoht on vajalik piirata piirdeaiaga. Kui nii, siis millised on nõudmised piirdeaiale?
Vastus (saadetud 31.03.11): Toimumiskoht tuleb piirata piirdeaiaga. Piirdeaed ei pea olema üleni läbipaistmatu, aga WCde ümbruses võiks piirdeaed tagada privaatsuse.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Täpsustage palun, kas toimumiskohas tuleb tagada ka koristusteenus, sealhulgas sümpoosiumi eelne-, toimumise aegne- ja järelkoristus?
Vastus (saadetud 31.03.11): Toimumiskohas tuleb tagada koristusteenus sümpoosiumi esimese päeva lõpus ning pärast sümpoosiumi lõppu.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Millisel ajavahemikul peab olema tagatud nn Müügipunkti töö sümpoosiumil?
Vastus (saadetud 31.03.11): Müügipunkt peab olema avatud ajavahemikus 13.00-20.00.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Kas WC-des on nõutud kätepesu võimalus?
Vastus (saadetud 31.03.11): Jah, WCdes peab olema võimalik pesta käsi.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Millises mahus on vajalik tagada elektrivarustus? Kas lisaks toitlustusseadmetele, elektroonilistele tabloodele, peamikrofonidele, projektoritele ja kõlaritele on veel seadmeid või tarbijaid, mille tööks on vaja tagada elektritoide, palun täpsustada?
Vastus (saadetud 31.03.11): Kõikides telkides peab osalistel olema võimalik saada elektritoide sülearvutile. See ei tähenda, et elektritoidet on vaja kõikide osalejate sülearvutitele. Ka esitlusarvutitel peab olema elektritoide.

Küsimus (saabunud 29.03.11): Kas töötubade telkides nõutud projektorid tuleb pakkuda koos ekraanidega? Milline on nõutud ekraani mõõt?
Vastus (saadetud 31.03.11): Töötubades ja põhitelgis peavad olema elektroonilised tablood (kas projektorid ja ekraanid või telerid). Ekraani suurus sõltub telgi suurusest: ekraan peab olema selline, et ka kaugeimal istujad (tagumises reas) näevad, mis on ekraanil.

Hanke info

Lisatud 31.03.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"