Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

CERT-EE seiremeeskond on kolm aastat ööpäev läbi Eesti küberruumi jälginud

RIA küberturvalisuse teenistuse intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) ööpäevaringne mehitatud seire sai alguse 29. juunil 2015. Sellest päevast alates on Eestis paranenud küberintsidentide avastamise, ennetamise ja lahendamise kiirus.

Seiremeeskonna peamine ülesanne on jälgida Eesti küberruumi olukorda. Iga päev reageeritakse toimuvatele rünnetele ja ründekatsetele. Esimesel tegutsemisaastal võeti ette ka Eesti nimeruumi puhastamine ja teavitati majutusteenuse pakkujaid ning kodulehtede omanikke probleemsetest veebilehtedest, millega CERT-EE oli eelnevate aastate jooksul kokku puutunud.

Tänu seiremeeskonna kiirele reageerimisele hoiatatakse laiemat üldsust suuremate õngitsus- ja pahavara jagamise kampaaniate eest ning antakse infot turvanõrkuste kohta, mis ohustavad suurt hulka kasutajaid. Samuti koostatab seiremeeskond teist aastat igapäevast uudiskirja, millega hoitakse kübervaldkonnas toimuvaga kursis ligi 700 huvilist. 

29. juuni hommiku seisuga on CERT-EE seiremeeskond käsitlenud 2018. aasta jooksul juba 7537 juhtumit. See arv läheneb 2017. aastal tuvastatud juhtumite üldarvule, mis oli 10 923. Seega võib prognoosida, et ka sel aastal jätkub trend, kus CERT-EE seire käsitleb rohkem juhtumeid kui aasta varem.

Juhtumite arv aastatel 2013–2018: 1164 (2013. aastal), 1151 (2014), 4985 (2015), 7656 (2016), 10 923 (2017) ja 7537 (2018)

 2018. aasta juhtumite arv on 29. juuni 2018 kella 7.00 seisuga.

CERT-EE meeskond tänab kõiki avaliku ja erasektori teavitajaid, kes neile aktiivselt infot edastavad: „Tänu teile, kes te annate oma panuse Eesti küberruumi turvalisuse tagamisse, näeme rohkem ja saame kiiresti tegutsedes halvima ära hoida.“

CERT-EE on Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakond, mis tegutseb Eestis rahvusliku infoturbemeeskonna (CERT) ülesannetes ning talitleb rahvusvahelise kontaktpunktina. CERT-EE tuvastab, jälgib ja lahendab Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, teavitab ohtudest ning korraldab ennetustegevusi.

CERT-EE-ga sarnaseid üksusi on maailmas kokku 421. Neist 22 on tunnustatud kõige kõrgema sertifitseerimistunnistusega, mida väljastab Trusted Introducer. Tunnustatud üksustest kuus on riiklikud inforturbemeeskonnad ja nende hulka kuulub alates 2017. aastast ka Eesti CERT-EE.

Teema: CERT, Küberturve

Lisatud 28.06.2018

Tagasi lehele "Uudised"