Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoorud infoühiskonna arendamiseks

RIA kuulutab sel aastal välja viis avatud taotlusvooru EL struktuuritoetuste taotlemiseks, et arendada Eesti infoühiskonda. Taotlema on oodatud riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja mittetulundussektor. Kokku on sel aastal planeeritud avatud taotluste kaudu toetada IT projekte 200 miljonit krooni eest.

Juuli jooksul kuulutab RIA välja kaks taotlusvooru:

1) Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskkonnas
Taotlusvooru eesmärk on info-ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi kasutades muuta avaliku teenuse kasutamine inimesele kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks. Oluline on sealjuures, et teenuseid tuleb arendada kasutaja vaatest. Osalema on oodatud riigiasutused ja kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning mittetulundusühingud ja sihtasutused. Finantseerimise kogumaht on 60 miljonit krooni.

2) E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks oskuste ja teadmiste taseme tõstmine, sh. tugevate autentimisvahendite ja digiallkirja kasutamise õpetamine.
Taotlusvooru eesmärk on koolitada võimalikult paljusid inimesi kasutama ID-kaarti ja avalike teenuseid või luua võimalikult paljudele võimalused aktiivseks ja tulemuslikuks iseõppeks. Vooru sihtgrupp on mittetulundusühingud ja sihtasutused, kokku on vooruks ette nähtud kuni 30 miljonit krooni.

Sügisel kuulutab RIA välja kolm taotlusvooru:

1) Teabe kättesaadavuse parandamine.
Taotlusvooru käigus muudetakse digitaalsele kujule võimalikult palju inimestele olulist teavet, sealhulgas kultuuripärandit ning tehakse see lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks. Toetust saavad küsida riigiasutused ja kohalikud omavalitsused ning avalik- õiguslikud juriidilised isikud. Finantseerimise maht on 30 miljonit krooni.

2) Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele.
Selles voorus saavad toetusi taotleda riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, et olla nii tehnoloogiliselt kui organisatoorselt valmis üle minema paberivabale asjaajamisele. Kokku on toetusteks 50 miljonit krooni.

3) Infosüsteemide turvalisuse tõstmine kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega.
Kolmeastmeline etalonturbesüsteem on kohustuslik kõigile riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele, kes saavad toetuse abil kasutusele võtta piisavad turvameetmed. Kokku on selleks vooruks planeeritud 30 miljonit krooni.

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 25.06.2008

Tagasi lehele "Uudised"