Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud taotlusvoor "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil"

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad, sh neile, kes ei soovi või ei oska e-teenuseid kasutada.

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused ning
  • riigi osalusega sihtasutused.

Taotlusvooru kogumaht on 3 600 000 eurot
Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot

Projekti toetuse määr on põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100% ning riigi osalusega sihtasutustel 85%.

Taotluste esitamine

Taotlusi sai esitama hakata alates 9.6.2015 elektrooniliselt aadressil https://www.eesti.ee/portaal/pjis.struktuuritoetus

Taotluste deklaratsioon tuli allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluse ettevalmistamisel ja esitamisel tuli lähtuda majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015. a määrusest nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“.

Voor algatati majandus- ja taristuministri 24. aprilli 2015 käskkirjaga nr 15-0108 – Avatud taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 215 KB)

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 17.06.2015 kell 17.00


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 30.09.2015
Uuendatud 10.08.2018

Tagasi lehele "Avalikud teenused sf 2014-2020"