Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avatud hankemenetlus serveriruumi jahutuse moderniseerimiseks

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus kuulutas välja avatud hankemenetluse "Serveriruumi jahutuse moderniseerimine". Hanke viitenumber riigihangete registris on 107384.

Hankedokumendid nr 173 väljastatakse pärast taotluse saatmist hankemenetluse ajal toimiva e-posti aadressile 173@lists.ria.ee või Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus) ise kohale tulles.

Taotluses peavad olema märgitud hankedokumentide väljastamist taotleva ettevõtte nimetus, täpne postiaadress koos postiindeksiga, kontaktisik ja tema kontaktandmed ning kinnitus, kas pakkuja on või ei ole nõus hankemenetluses edastatavate dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04. august 2008 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusesse (Rävala 5, V korrus).

Pakkumuste avamine toimub 04. augustil 2008 kell 11.30 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse nõupidamiste ruumis aadressil Rävala 5, V korrus, Tallinn.

Serveriruumi jahutuse moderniseerimise hanke küsimused-vastused

Avatud hankemenetluse "Serveriruumi jahutuse moderniseerimine"  hankedokumendid (edaspidi HD) nr 173. 

HD nr 173 kohta on saabunud alljärgnevad küsimused:

1. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Mida peab võimaldama SNMP väljundiga juhtmoodul?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): Minimaalsed omadused, mida SNMP väljundiga juhtmoodul võimaldama peab on kirjas HD lisas 2: minimaalselt peab ta suutma anda väljundinformatsiooni kliimaseadme olukorra (rikkis/terve) ning peamiste parameetrite osas (temperatuurid (sisend/väljund),  niiskustase jms).

2. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Kas abiruumide jahutusseadmed peavad olema niisuti ja SNMP väljundiga juhtmooduliga?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): Jah peavad olema niisuti ja snmp väljundiga juhtimine, sest mõlema ruumi puhul on tegu arvutustehnikaga (testaruum ja upsiruum).

3. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Mitut abiruumi on vaja jahutada ( kohapeal olles saime aru, et kahte), et kaks seadet läheks ühte ruumi (upsiruumi) ja üks teise ruumi?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): Vaja on jahutada (põhi)serveriruumi ja kaht abiruumi, nn upsiruumi läheb kaks konditsioneeri. 

4. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Kas kõik täppiskonditsioneerid (4tk) peavad olema eraldi süsteemis või võib ka ühtne süsteem?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): konditsioneerid võivad olla ühtses süsteemis, kui süsteem võimaldab konditsioneere sõltumatult juhtida.

5. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Kas külmamasina kompressorid peavad paiknema ruumis sees või väljas?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): Kuna vaba ruumi ei ole, siis peavad kompressorid paiknema ruumis sees.

6. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Kas all keldris leidub vaba põranda pinda 2,5 x 1,5m?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): lisapinda ei ole. On ainult HD-s toodud konditsioneeride asukohad.

7. Küsimus (saabunud 24.07.2008): Kas elektritoite toomised on meie ülesanne või on majahaldajal oma elektrik kes teab täpselt kust mida tuua?
Selgitus (avaldatud 25.07.2008): Elektritoite toomised, st toitekaabelduse peab teostama edukas pakkuja (töövõtja). Toite toomiseks sobiva kilbi näitab maja elektrik. Tuleb arvestada, et kilp ei pruugi asuda samas ruumis.

8. Küsimus (saabunud 28.07.2008): Kui võimsad peavad olema kliimaseadmed?
Selgitus (avaldatud 28.07.2008): Kliimaseadmete minimaalsed võimsused on kirjas HD lisa 2 punktis 2: Serveriruumi kliimaseadme netojahutusvõimsus 70-100 KW ja abiruumi kliimaseadmete netojahutusvõimsus 10-15 KW.

9. Küsimus (saabunud 28.07.2008):  Et hinnata tööde mahtu, torustikke pikkuseid, kondensaadi ära juhtimisvõimalust ja välisseadmete asukohta, oleks vaja kas asukoha jooniseid või kohapeal tutvuda objektiga.
Selgitus (avaldatud 28.07.2008): RIA poolne kontaktisik Kristjan Kullerkann on valmis  teile objekti tutvustama. Helistage palun telefonil 6 630 218 ja leppige temaga objekti ülevaatamise aeg kokku.

10. Küsimus (saabunud 29.07.2008): kas selline süsteem võib olla, et jahutusmasinast täppiskonditsioneeride pool on veega ja jahutusmasinast välja kondensaatorini on freooni pool (jahutusseade paikneb keldris)?
Selgitus (avaldatud 29.07.2008):  Selline süsteem võib olla juhul, kui see tagab HD Lisas 2 toodud miinimumnõuete täitmise (sh netojahutusvõimsus, temperatuur, niiskus jms).

Lisatud 11.07.2008

Tagasi lehele "Riigihanked"