Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avalikustati uus dokumendivahetusprotokoll

Riigi Infosüsteemi Amet avalikustas uue andmevahetusprotokolli DHX, mis võimaldab X-teega liitunud asutustel vahetada dokumente omavahel kiiremini ja lihtsamini.

Praegu toimub asutustevaheline dokumendivahetus põhiosas keskse andmevahetuskeskkonna DVK kaudu, kuid aeg on toonud esile selle piirangud ja kitsaskohad. Andmevahetusprotokoll DHX eeldab X-tee olemasolu ning toetub X-tee versioonis 6 lisandunud uutele võimalustele.

Asutuste dokumendihaldussüsteemid liidestatakse omavahel X-tee abil ning need hakkavad tulevikus rääkima ühte keelt, milleks ongi dokumentide saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatav suhtlusprotokoll DHX.

Lisandub uudne X-tee teenuste vahendamise kontseptsioon, kus asutuselt ei nõuta enam kohustuslikku kohalolekut X-teel, vaid vahendamise saab delegeerida kas erafirmale või teisele riigiasutusele. Vahendamine hoiab kokku arendus- ja käituskulusid ning arendab majutusteenuse osutamise praktikat. Ühtlasi muutub vahendusteenus X-teel senisest täpsemini korraldatumaks ja legaalseks.

Üleminek DHX protokollile algab aastal 2017, detailse üleminekukava avaldab RIA 2017. aasta I kvartalis. Samaks ajaks luuakse ja avalikustatakse DHX kasutuselevõttu võimaldavad tarkvarakomponendid dokumendihaldussüsteemide integraatoritele.

RIA soovitab asutustel, dokumendihaldustarkvarade väljatöötajatel ning integraatoritel asuda juba praegu kavandama üleminekutegevusi aastateks 2017 ja 2018, sh vajalikke arendusi oma tarkvarades ja teenustes.

Andmevahetusprotokoll DHX lähtub avatud standardimise põhimõtetest (RFC 6852) ja selle edasiarendamine on avatud kõigile. Töö toimub keskkonnas https://github.com/e-gov/DHX.

Dokumendivahetuse hajuslahenduse arendamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Teema: DVK

Lisatud 22.09.2016

Tagasi lehele "Uudised"