Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avaliku sektori veebilehtede juurdepääsetavus on veidi paranenud

Valmis Eesti avaliku sektori veebilehtede juurdepääsetavuse uuring, mille järgi on tulemused võrreldes 2010. aastaga veidi paranenud.

Eesti avaliku sektori veebide koosvõime raamistik seab kohustuse, et kõik veebilehed peavad vastama vähemalt WCAG 2.0 tasemele AA. Standardi tasemed näitavad, mil määral on veebileht ligipääsetav näiteks puuetega inimestele.

Uuringus hinnati kokku 285 ehk 53 valitsusasutuse ja 232 kohaliku omavalitsuse (sh maavalitsuse) veebilehe juurdepääsetavust vastavalt WCAG 2.0 standardile. Selgus, et valdav osa testitud veebilehtedest ei vasta miinimumtaseme (tase A) nõuetele.

13% valitsusasutuste veebilehtedest vastab tasemele A või AA ning 3% kohalike omavalitsuste (sh maavalitsuste) veebilehtedest vastavad tasemele A. Ükski testitud veebilehtedest ei vastanud tasemele AAA. Kokku vastas vähemalt A taseme nõuetele 15 lehekülge, mis on 5,26% testitud veebilehekülgede arvust.

Täpsem ülevaade veebilehtede vastavusest WCAG 2.0 edukriteeriumitele ning peamised probleemid on välja toodud uuringu aruandes ja selle lisas.

Uuringu tellis Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Liidu struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Uuringu korraldas AS Ernst & Young Baltic.

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 07.07.2014

Tagasi lehele "Uudised"