Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Protsessianalüüsi käsiraamat avalikule sektorile

Detsembris 2012 alustasid RIA ja MKM koostöös Ernst & Young Baltic ASga projekti „Avaliku sektori äriprotsesside kaardistamise ja analüüsi koolituste läbiviimine ning käsiraamatu koostamine“.

Projekti esimeses etapis toimus 6 koolitusseminari, millel osalesid Tallinna Linnakantselei, Päästeameti, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti spetsialistid. Seminaride käigus tutvustati osalejatele protsessikaardistuse ja protsessipõhise juhtimise põhimõtteid ning viidi läbi praktilised harjutused. Iga osalenu valis enda asutuse näidisprotsessi ning viis koolitajate juhendamisel läbi selle kaardistuse ja analüüsi.

Teises etapis koostati õppeprogrammi materjalide alusel käsiraamat, mis on avaliku sektori organisatsioonidele protsessipõhise juhtimismudeli juurutamiseks, protsessikaardistuse läbiviimiseks ning organisatsiooni töö korrastamiseks ja parendamiseks metoodiline juhendmaterjal.

"Avaliku sektori äriprotsessid. Protsessianalüüsi käsiraamat" (.pdf, 3.35 MB)

Käsiraamat loodi EL struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Koolitusseminaride esitlusmaterjalid

I seminar "Sissejuhatus protsessijuhtimisse" (.pdf, 2.22 MB)

II seminar "Protsesside kaardistamine" (.pdf, 3.04 MB)

III seminar "Protsesside dokumenteerimine" (.pdf, 1.95 MB)

IV seminar "Protsesside efektiivsuse mõõtmine" (.pdf, 1.41 MB)

V seminar "Protsesside muutmine" (.pdf, 2.33 MB)

VI seminar "Protsessikeskkonna loomine" (.pdf, 1.16 MB)
 


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 28.06.2013
Uuendatud 05.01.2016

Tagasi lehele "Avalike teenuste arendamine"