Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avalike teenuste pakkumise arendamine

Meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt.

Selleks toetatakse avatud taotlusvoorude abil leitud olemasolevaid ja uusi infosüsteeme nutikalt arendavaid (tegevus 12.3.1) ja teenuste koosvõimet loovaid (tegevus 12.3.2) projekte.

Meetme eelarve on 98 570 588 eurot, sh ELi toetus 83 785 000 eurot.

Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)

Avatud voorude ja jooksva taotlemise kaudu projektidele toetuse andmist reguleerib majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrus nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ (.pdf, 116 KB).

Eeltaotluste valikumetoodika on kinnitatud  majandus- ja taristuministri 6. juuni 2015 käskkirjaga nr 15-0153 "Avatud voorudesse esitatud eeltaotluste valikumetoodika". (.pdf, 310 KB)

Jooksvad taotlusvoorud

Avatud taotlusvoorud

Avalike teenuste koosvõime loomine

Teenuste koosvõimet loovate tegevuste (12.3.2) elluviija on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond. Toetusskeem viiakse ellu struktuuritoetuse seaduse §16 alusel.

Tegevusteks on eraldatud 3,5 miljonit eurot, millest 85% moodustab struktuuritoetus.

Toetuse andmise tingimused (.pdf, 642 KB) on kehtestatud majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015 käskkirjaga nr 15-0329.
Seletuskiri käskkirja juurde (.pdf, 446 KB)

Toetusskeemi info


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 20.04.2015
Uuendatud 11.07.2018

Tagasi lehele "Periood 2014–2020"