Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev taotlusvoor: Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine

Taotlusvooru "Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine" eesmärk on aidata avalike teenuste osutajatel analüüsida probleeme ning leida neile lahendusi prototüübi või muu visuaali näol.

Analüüside tulemites tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.

Toetust võivad taotleda:

  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalike omavalitsuste üksuste liidud, 
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
  • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust

Taotlusvooru kogumaht on 5 000 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 100 000 eurot. Projekti toetuse määr on 85% ja toetuse saaja omafinantseering 15%.

Voor algatati 2015 a ja vooru tingimusi muudeti ning valikukomisjon moodustati ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. juuni 2018 käskkirjaga nr 18-123 (.pdf, 544 KB).

Toetuste andmist reguleerib majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrus nr 31. „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ (.pdf, 116 KB)

Toetatud projektid

Taotluste esitamine

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotluse esitamisel tuleb lisada täiendavate materjalide juurde käskkirja (18-123) lisa kohane täidetud vorm (.pdf, 21 KB).

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 5 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 29.04.2015
Uuendatud 02.07.2018

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"