Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Jooksev taotlusvoor: Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine

Taotlusvooru "Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine" eesmärk on rahastada projekte, milles tuvastatakse analüüside käigus avalike teenuste pakkumise ja osutamisega seotud probleemid.

Analüüside tulemites tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.

Toetust võivad taotleda:

  • riigi osalusega sihtasutused,
  • põhiseaduslikud institutsioonid,
  • valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused,
  • kohalike omavalitsuste liidud ning
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru kogumaht on 2 500 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 50 000 eurot. Projekti toetuse määr on 85% ja toetuse saaja omafinantseering 15%.

Jooksva taotlusvooru põhitingimused ja valikukomisjoni koosseis (.pdf, 215 KB) – voor algatati majandus- ja taristuministri 24. aprilli 2015 käskkirjaga nr 15-0108.

Vooru mahu suurendamine (pdf, 196 KB) – Finantseeritavate taotluste kogumahtu suurendati majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 käskkirjaga nr 15-0210.

„Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ (.pdf, 116 KB) – majandus- ja taristuministri 15. aprilli 2015 määrus nr 31, mis reguleerib toetuse andmist.

Toetatud projektid

Taotluste esitamine

Taotluste vastuvõtmist alustati 18. mail 2015.

Alates 29.05.2017 saab taotlusi esitada elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas aadressil etoetus.struktuurifondid.ee. Vastavalt RIA peadirektori 26.05.2017 käskkirjale nr 17-062 (.pdf, 252 KB) ei saa senise projektijuhtimise infosüsteemi kaudu enam uusi taotlusi esitada.

Taotluste deklaratsioon tuleb allkirjastada ning sisestada samas infosüsteemis dokumentide hulka.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 2 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Küsimuste korral kirjutage meiliaadressil ria at ria dot ee.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 29.04.2015
Uuendatud 30.05.2017

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"