Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avalike andmete taaskasutatavaks muutmiseks saab toetust taotleda

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) alustas täna, 2. juulil struktuuritoetuse taotluste vastuvõttu projektidele, mis muudavad avaliku teabe taaskasutatavaks.

Andmed on taaskasutatavad siis, kui need on veebist kättesaadavad masinloetaval kujul. Asutused saavad toetuse abil muuta oma infosüsteemid selliseks, et teave oleks taaskasutataval kujul avaldatud avaandmete portaalis opendata.riik.ee. Projektidega võib ka luua kasutajasõbralikke sisuteenuste keskkondi, mis võimaldavad avalikule teabele digitaalset juurdepääsu ning andmete taaskasutamist.

Avalike andmete taaskasutatavaks muutmist juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

„Andmete taaskasutamine on vajalik selleks, et e-riik areneks. Kui avalikud andmed on näiteks pdf-vormingus, on neid raske mõnda teise vormingusse muuta ja uuesti kasutada. Kui need on kättesaadavad taaskasutataval kujul, on võimalik nii avalikul kui erasektoril inimestele uusi teenuseid luua,“ selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa.

Toetust saavad taotleda riigiasutused, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Maksimaalne toetus on 200 000 eurot projekti kohta. Taotlusvooru eelarve on 1,3 miljonit eurot ning taotlusi saab Riigi Infosüsteemi Ametile esitada 8. augustini 2012.

Täpsem info taotlusvooru kohta

Täpsem info avaandmete kohta

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 02.07.2012

Tagasi lehele "Uudised"