Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Avalda arvamust WCAG 2.0 nõuete eestikeelse tõlke kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel tõlgitakse eesti keelde veebisisu ligipääsetavuse nõuded ehk W3C välja töötatud WCAG 2.0 nõuded. 15. augustini on võimalik esitada oma ettepanekuid tõlke parandamiseks.

Avaliku sektori asutuste veebilehtede käideldavuse uuringud aastatel 2006, 2007 ja 2011 on näidanud avaliku sektori asutuste veebilehtede WCAG nõuetele vastamise väga nõrka taset. Olukorra parandamiseks otsustati tõlkida W3C (World Wide Web Consortium) välja töötatud WCAG 2.0 veebisisu ligipääsetavuse nõuded eesti keelde, et veebide omanikud oleksid paremini informeeritud ning veebid tänu sellele ligipääsetavamad.

Tõlkeprotsessi juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (täpsemalt RISO), osalevad puuetega inimesi esindavad ühendused, ülikoolid, veebide arendajad jt osapooled. Projekt toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

15. augustini 2013 kestab Eesti-sisene konsultatsiooniperiood, et muuta tõlge kõigile arusaadavaks ning keeleliselt korrektseks. Pärast seda tehakse viimased muudatused ning esitatakse tekst W3 konsortsiumile rahvusvahelise konsultatsiooni algatamiseks.

Oma arvamust võivad avaldada kõik soovijad. Selleks tuleb 15. augustiks 2013 saata e-kiri oma ettepanekutega RIA lepingupartneri UÜ TRAMM projektijuhile Mihkel Uukkivile aadressil muukkivi at gmail dot com.

Tõlgitud dokumendid:

  1. „WCAG 2.0 juurdepaasetavussuunised 2.0.doc“ (maht 46 lk, 0,4Mb)
  2. „WAI dokumentide pohiterminid 2.0.doc“ (maht 5 lk, 94,5Kb)

 

Vt ka uudist: Valmisid eestikeelsed juhised, mis aitavad parandada puuetega inimeste juurdepääsu veebilehtede sisule

Teema: Infoühiskonna teadlikkus

Lisatud 01.08.2013

Tagasi lehele "Uudised"