Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Andmekvaliteedi tagamise juhend

Eesti riigi infosüsteem põhineb paljudel andmekogudel, milles sisalduvate andmete kvaliteet mõjutab otseselt riigi toimimist. Mida parem on andmete kvaliteet, st mida väiksema viivitusega ja täpsemalt andmed tegelikkusele vastavad, seda paremini suunatud, mugavamaid ja lihtsamalt kättesaadavaid teenuseid on võimalik riigi elanikkonnale pakkuda ning seda täpsemaid otsuseid on võimalik vastu võtta riigi juhtimisel. 

Riigi Infosüsteemi Amet tellis Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” andmekvaliteedi tagamise juhendi, mis koosneb kolmest tulemist:

  1. andmekvaliteedi tagamise uuringu lõpparuanne (.pdf, 840 KB) ja küsimustik andmekvaliteedi küpsustaseme määramiseks (.xlsx, 45 KB);
  2. andmekogude andmekvaliteedi tagamise uuring (.pdf, 653 KB);
  3. juhend andmekogu omanikele (.pdf, 572 KB).

Andmekvaliteedi tagamise uuringu eesmärk oli koostada andmekvaliteedi tagamise juhend andmekogu omanikele. Uuringu ülesanne oli välja töötada metoodikad andmekvaliteedi mõõtmiseks ja tagamiseks ning luua struktureeritud juhend nende tegevuste rakendamiseks. 

Andmekogu omanikele mõeldud andmekvaliteedi tagamise juhendi valmimise järel uuriti andmekogude andmekvaliteeti, et testida juhendi rakendatavust ja vajadusel juhendit täiendada. Uuringu ülesanne oli rakendada juhendit kolme riigi infosüsteemi andmekogu puhul, kaardistades nende andmekogude andmekvaliteedi olukorra ja seades eesmärgid edasiseks andmekvaliteedi parendamiseks. Uuringus osalesid Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA), Rahvastikuregister (RR) ning Aadressiandmete süsteem (ADS). 

Uuringu tulemusel koostati riigi andmekvaliteedi tagamise juhend, mis sisaldab riigi infosüsteemi kui terviku andmekvaliteedi mõõtmise ja tagamise metoodikaid. Juhend kirjeldab andmekogude kvaliteedi juhtimise seire ja järelevalve metoodika ning selles tehakse ettepanekuid andmekvaliteedi seire meetrika osas. Meetrika toetub andmekogu omanikele mõeldud andmekvaliteedi juhendis kirjeldatud metoodikatele.

Juhendi koostamist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 04.10.2016
Uuendatud 09.11.2016

Tagasi lehele "Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA"