Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT)

ADIT on ühtne dokumentide ajutise ladustamise ja menetlusinfo salvestuskoht avaliku sektori veebidele, kus pakutakse kasutajatele e-teenuseid (nt riigiportaal eesti.ee, kohalike omavalitsuste kodulehed jt). Nii saab kasutaja samadele andmetele ligi erineva kasutajaliidesega teenusepakkujate juurest. ADIT on X-tee teenuste komplekt.

ADITi ja sellega seotud infosüsteemide teenuste abil saab dokumente (sh etteantud e-vormide taotlusi, teateid jmt) turvaliselt saata, vastu võtta, hoida ja hallata. Neid saab ka üles ja alla laadida ning jagada riigiasutuste, nende infosüsteemide ja teiste teenuse kasutajatega.ADIT kasutamiseks vaata ADITi pidamise korda (.pdf, 96 KB).

ADITi osad:

  • andmekogu
  • rakendusserver
  • liides teavituste edastamiseks
  • liidesed dokumentide elektrooniliseks edastamiseks ja menetlemiseks:
  1. dokumendivahetuskeskus koos sellega liidestatud infosüsteemidega (vt eespool),
  2. avaliku sektori teised infosüsteemid (sh eesti.ee „Minu dokumendid“ teenus).

Arhitektuur ja ülesehitus

ADITi arhitektuurijoonis

ADITi lihtsustatud ülesehitus:

Avaliku sektori asutuse dokumendihaldussüsteemi (DHSx) kaudu saab ametnik saata dokumente era- või juriidilisele isikule. Samuti saab ta vastu võtta nende saadetud dokumente. DVK on ühenduslüli avaliku sektori asutuste DHSide vahel.

DVKga on liidestatud ka ADIT, mis käitub asutuste DHSide jaoks nagu tavaline DHS. ADITi vahendusel saavad aga sellega liidestatud infosüsteemide (näiteks riigiporaali „Minu dokumendid“ teenus, edaspidi näiteks kohalike omavalitsuste veebilehed jne) kaudu era- ja juriidilised isikud edastada avaliku sektori asutustele või omavahel dokumente, hoida ja menetleda neid ja kasutada dokumentidega seotud infot.

Dokumentide liikumise ja menetluskäigu kohta saab X-tee põhise andmekogu vahendusel edastada ajaosalistele nende dokumentide menetlusinfot ja e-kirjana teavitusi.

Tehniline teave:


Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisatud 14.05.2010
Uuendatud 11.11.2016

Tagasi lehele "Dokumendivahetuskeskus DVK" Euroopa Regionaalaerengu Fondi logo. Eesti tuleviku heaks.