Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Alates 15. detsembrist kehtib ISKE uus versioon

22.12.2011

ISKE versioonis 6.00 muutusid rakendusjuhend ja auditi juhend. ISKE rakendusjuhendis uuendati katalooge ja turvaspetsifikatsioone, auditi juhendi versioonis 1.3 täpsustati järelauditi ja kordusauditi tellimist.

Rakendusjuhendisse lisandusid mitmed moodulid (nt Windows Vista, Virtualiseerimine, DNS server jt) ning turvameetmete ja ohtude kirjeldused. Muuhulgas uuendati kodukeskjaama (PBX), virtuaalset privaatvõrku (VPN), rühmatarkvara, veebiservereid ning kaugtööd käsitlevaid mooduleid. Lisaks on oluliselt muudetud, uuendatud ja täiendatud ISKE H turbeastme katalooge, mille koostasid Eesti IT-spetsialistid.

Tähtsaimad muutused:

  • lisandus ISKE rakendamise 11. samm, mis kohustab ISKE rakendajat viima sisse muudatuste ja konfiguratsioonihalduse protsessi,
  • kaotati absoluutsuse nõue,
  • käideldavuse arvutamine muutus protsendipõhisest tundide/minutite põhiseks. 

Uuendused tulenesid BSI etalonsüsteemis tehtud muudatustest.

ISKE uue versiooni dokumendid

Teema: ISKE

Lisatud 09.01.2012

Tagasi lehele "Uudised"