Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Aadressiandmete käsiraamatu publitseerimine

Hankelepingu objekti nimetus: „Aadressiandmete käsiraamatu publitseerimine”
Hankemenetluse liik: lihtmenetlus

Hankelepingu objekti kirjeldus: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus tellib lihtmenetluse korras eestikeelse „Aadressiandmete käsiraamatu” veebiversiooni väljatöötamise ja raamatut tutvustavad reklaamvoldikud. Käsiraamat koondab aadressiandmetega igapäevatöös kokku puutuvate inimeste jaoks vajaliku info (mõisted, seadusandluse selgitused, reeglid ja soovitused jne) ja selgitab seadusandluse ja eesti keele nõudeid järgivat hoonete ja maaüksuste loogilist adresseerimist. Täpsem info hanke sisu kohta on toodud hankedokumentides.

Lihtmenetlus viiakse läbi Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ning seda finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 02.05.2011 kl 13.00.

Lisainfo: SF programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" projektijuht Elsa Neeme, elsa dot neeme at ria dot ee.

Küsimused-vastused

1. Küsimus (saabunud 27.04)
Kas tehniline lahendus peab võimaldama genereerida PDF-faili?

Vastus (saadetud 28.04) Tellitavate tööde kirjelduses (HD Lisas 1) oleme tegelikult pdf-i genereerimise võimaluse lahenduses ette näinud. Samas, kui sellise lahenduse loomine on keerukas, siis võiks selle pakkumuse tööde kirjeldavas osas välja tuua. Kindalsti oleks hea ka kajastada selle tööga kaasnevat kulu maksumuse vormil eraldi kulureal.

2. Küsimus (saabunud 27.04)
HD Lisa 1, punkt 5.1.4. kohta "Tehniline lahendus peab olema eraldi administreeritav ja sobituma tarkvaraga (PHP 4.3.9 ja MySQL 4.1.20) võimaldades tellijal hiljem tekstide jms muutmist, asendamist, lisamist, kustutamist ja muid sarnaseid toiminguid (WYSIWYG redigeerimise võimalus), samuti peab tellijal olema võimalik hiljem kujundust muuta (nt tausta värvi valik, fondid ja stiilid)." Mida tähendab siin "jms"? Kas lisaks tekstidele peab saama muuta, asendada jne ainult fotosid ja jooniseid või tuleb siin täiendavalt veel millegagi arvestada?

Vastus (saadetud 28.04) Lisaks piltide jm failide haldamisele peab lahendus võimaldama ka muid toiminguid, ehk siis võimalike menüüpuude haldamist, pealkirjade ümbernimetamist jmt ning ligipääsu kujundusmallidele.

CSS osas täpsustame, et redaktor peaks kasutama stiliseerimisel kindlasti klasse, mitte otse kirjutama kogu stiili teksti sisse. Näiteks kui redaktoris kirjutab inimene paragrahve, siis nad oleksid <p class="peatykk"></p> tag'ide vahel, mitte <p style="line-height: 16px;font-weight:normal;text-indent:20px;"> jne.

Lisatud 12.04.2011

Tagasi lehele "Riigihanked"