Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

30. maist saab taotleda struktuuritoetust avaandmete ja andmeanalüüsi jaoks

Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi jooksvasse taotlusvooru „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“.

Eesmärk on luua andmeanalüüsi meetodite ja andmete reaalajas jälgimise võimaluste abil eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja paremate juhtimisotsuste tegemiseks.

Taotlusvoorust rahastatavate projektide elluviimise tulemusel on avaliku sektori andmed masinloetaval kujul kättesaadavad, loodud on rakendused avaandmete tõhusamaks kasutamiseks ning on loodud või kasutusele võetud andmeanalüüsi lahendusi.

Toetust võivad taotleda põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja nende liidud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Mahukamate, andmeanalüütikale keskenduvate projektide maksimaalne eelarve on 500 000 eurot ja väiksemate, andmete avamisele ning andmete visualiseerimisele keskenduvate projektide puhul 250 000 eurot. 

Taotlusi saab esitama hakata alates 30. maist 2016. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 5 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Taotlusvooru täpsemad tingimused

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 26.05.2016

Tagasi lehele "Uudised"