Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

3. augustist oodatakse riigiasutustelt taotlusi uuendamaks registripõhise loenduse süsteemi

Riigi Infosüsteemi Amet võtab vastu struktuuritoetuse taotlusi avatud taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“.

Eesmärk on rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ning suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel. Selle tulemusena kogutakse loenduseks vajalikud riigi andmebaasidest ning kaoks vajadus rahvaloendajate järgi.

Taotlusvooru tulemuseks on registripõhise rahvastiku ja eluruumide loenduse (REGREL) projekti tegevusplaanis kirjeldatud alamprojektide tulemustest lähtuv registripõhist rahva- ja eluruumide loendust läbi viia võimaldav süsteem, mis vastab loenduse hetkel kehtivale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses kehtestatud rahva- ja eluruumide loenduse kohta sätestatud nõuetele.

Taotlusi saab esitama hakata alates 3.augustist. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 2 800 000 euroni. Sellest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Toetust võivad taotleda registripõhise statistika tootmiseks vajalikke teenuseid pakkuvad riigiasutused.

Loe taotlusvooru tingimusi siit.
 

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 27.07.2015

Tagasi lehele "Uudised"