Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

2016. aasta investeeringute kavad

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja haldusala infosüsteemide üleviimine X-tee versioonile 6 ning krüptoseadmete ost Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium 155 000,00 143 172,00 Lõpetatud
X-tee versioonile 6 üleminek Registrite ja Infosüsteemide Keskuses Registrite ja Infosüsteemide Keskus 200 000,00 173 422,32  
SSCD seadmete soetamine Rahandusministeeriumi valitsemisalale ja infosüsteemide täiendamine Rahandusministeeriumi rakendustes seoses X-tee v6 kasutuselevõtuga Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 161 000,00 161 000,20

Lõpetatud

Üleminek X-tee versioonile 6 Eesti Haigekassas Eesti Haigekassa 85 000,00 85 000,00 Lõpetatud
E-tervise X-tee teenuste üleviimiseks sõnumiprotokollile 4.0 Eesti E-tervise SA 21 250,00 21 250,00 Lõpetatud
X-tee 6. versiooni juurutamine politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides ning tehniliste vahendite hankimine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 335 418,69 Lõpetatud
X-tee 6. versiooni juurutamine piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 422 613,00 232 893,35  
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti X-tee teenuste uuele sõnumiprotokollile (4.0) üleviimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 90 067,00 51 421,63  Lõpetatud
EHISe x-tee v.6 teenuskihi loomine ja teenuste migreerimine Haridus- ja Teadusministeerium 45 500,00    
X-tee versioonile 6 üleminek Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 90 000,00  39 999,96 Lõpetatud 
Sotsiaalministeeriumi X-tee teenuste vers. 6.0 üleminek Sotsiaalministeerium 213 666,00 203 994,00 Lõpetatud
X-tee piirideülene koostöö Riigi Infosüsteemi Amet 352 500,00 269 915,63 Lõpetatud
Suurupi andmekeskuse optikatrassi rajamine Riigi Infosüsteemi Amet 500 000,00 500 000,00 Lõpetatud
eID baastarkvara kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet 497 540,00 451 434,13  
Elutähtsate teenuste osutamise turvalisuse mõõtmine ja tõstmine Riigi Infosüsteemi Amet 110 000,00 109 999,40 Lõpetatud
ISKE rakendustööriista arendamine Riigi Infosüsteemi Amet     Katkestatud
Suurupi andmekeskuse tehnoseadmestiku hankimine Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 500 000,00 500 000,00 Lõpetatud
Riigi ühtse majandustarkvara turvalisuse tõstmine Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 312 000,00  206029,20 Lõpetatud 
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - I osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 461 480,40 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - II osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 461 480,40 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - III osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 498 973,92 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine - IV osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 499 934,69 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse laivõrguseadmete laiendamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 300 000,00 299 998,80 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse tulemüüride ja seadmekappide siseste võrguseadmete laiendamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 262 000,00 261 789,60 Lõpetatud
Kaugseire teenuste arenduskeskuse ESTHub baastaristu loomine Maa-amet 430 000,00 11 123,39  
Maa kasutust kitsendavate objektide teenuste baastaristu loomine Maa-amet 474 000,00    
RIHA arendamise iteratsioon II Riigi Infosüsteemi Amet      Katkestatud
Riigivõrgu IP transiidi võimekuse parendamine Riigi Infosüsteemi Amet 480 000,00 243 882,00  Lõpetatud
Tarktee jätkuarendus Maanteeamet 350 000,00    
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine laivõrguseadmetega Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 283 000,00 277 530,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine tulemüüridega ja seadmekappide siseste võrguseadmetega Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 335 000,00 334 110,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - I osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 498 036,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - II osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 499 978,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - III osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00  499 999,20 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - IV osa Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00    

 

Lisatud 04.04.2016
Uuendatud 06.07.2018

Tagasi lehele "Nutikas teenuste taristu arendamine"