Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Rahastatud projektid

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 • Avalike teenuste eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
 • Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine
 • Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine
 • E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine
 • Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
 • Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil
 • Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

  Jooksev taotlusvoor: Avalike teenuste eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  Eesti Meremuuseumi avalike teenuste kasutatavuse analüüsEesti Meremuuseum22 695,0022 695,00Lõpetatud
  EHIS koosvõime analüüsHaridus- ja Teadusministeerium35 802,0035 802,00Lõpetatud
  Kaitseliidu liikmete infokeskkondKaitseliit12 456,2412 456,24Lõpetatud
  Maa kasutust kitsendavate objektide teenuste baastaristu loomise ärianalüüsMaa-amet31 518,0031 518,00Lõpetatud
  Tarktee jätkuarenduse analüüsMaanteeamet42 500,003 876,00Lõpetatud
  Ühistranspordi Infosüsteemi analüüsMaanteeamet22 950,0022 950,00Lõpetatud
  Lennuameti menetlusprotsesside ärianalüüsMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium20 094,0020 094,00Lõpetatud
  Muinsuskaitse e-teenusedMuinsuskaitseamet23 460,0023 460,00Lõpetatud
  Eelanalüüs - ettevalmistus uuele infosüsteemile e. linna majandustarkvarale üleminekuksNarva Linnavalitsuse Rahandusamet13 994,4013 994,4Lõpetatud
  Eelanalüüs ja prototüüp projektile „täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“Rahandusministeerium28 560,0028 560,00Lõpetatud
  Digitaalse arhiveerimise terviklik analüüs avalikus sektorisRahvusarhiiv38 760,0038 760,00Lõpetatud
  Ravimiameti uue infosüsteemi SamTrack II detailanalüüsSotsiaalministeerium42 500,0042 500,00Lõpetatud
  Äriprotsesside analüüs Terviseameti järelevalve infosüsteemi ja järelevalveametniku töökoha loomiseksSotsiaalministeerium28 254,0028 254,00Lõpetatud
  Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüsTallinna Ettevõtlusamet21 930,0021 930,00Lõpetatud
  Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimineTallinna Kommunaalamet32 538,0032 538,00Lõpetatud
  Tallinna linna broneeringute süsteemi eelanalüüsTallinna Linnakantselei23 317,2023 317,20Lõpetatud
  Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise eelanalüüsHaridus- ja Teadusministeerium16 320,0016 320,00Lõpetatud
  E-hindamise instrumentide loomiseks ning e-hindamise korraldamiseks kasutatava testimisplatvormi arendustöö eelanalüüsInnove SA28 305,0028 305,00Lõpetatud
  Etendusasutuste ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimineKultuuriministeerium33 660,0033 660,00Lõpetatud
  Kultuuriasutuste ühtse piletisüsteemi ärianalüüsKultuuriministeerium25 704,0025 704,00Lõpetatud
  Kutsesüsteemi veebipõhiste teenuste eelanalüüsKutsekoda SA15 055,2013 549,68Lõpetatud
  Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteemi (PMK LIS) ärianalüüs ja eelanalüüsi täiendamineMaaeluministeerium16 065,0016 065,00 Lõpetatud
  Veterinaar- ja Toiduameti kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotsesside analüüs ja järelevalve infosüsteemi arenduste vajalikkuse, eesmärkide ja ulatuse hindamineMaaeluministeerium28 968,0028 968,00Lõpetatud
  Kaasajastatud veebikeskkonna „E-notar 3“ eel- ja ärianalüüsNotarite Koda42 500,0042 500,00 Lõpetatud
  Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviiminePärnu Linnavalitsus32 300,00 32 300,00Lõpetatud 
  Arvestusvaldkonna infosüsteemi analüüsiprojektRahandusministeerium42 500,00 42 500,00 Lõpetatud
  Riigiasutuste kuluanalüüsi tehnilise töövahendi juurutamise eelanalüüsRahandusministeerium36 550,0036 550,00Lõpetatud
  Eelanalüüs Ester 3 infosüsteemi uuendamiseksSihtasutus Pärnu Haigla40 787,76  
  Ärianalüüs Tervishoiu põhiregistrite kaasajastamiseks (Medre2)Sotsiaalministeerium30 800,0030 800,00 Lõpetatud
  Tallinna õigusaktide menetlemise infosüsteemi eelanalüüsTallinna Linnakantselei36 680,0034 680,00 Lõpetatud
  Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivimaterjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüsTallinna linnaplaneerimise amet22 950,0022 950,00Lõpetatud
  Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi lähteülesande koostamineTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet26 010,00  
  Tallinna linna ühiskaardi kasutusvõimaluste analüüs spordibaasides ja noortekeskustesTallinna Spordi- ja Noorsooamet25 296,0025 296,00Lõpetatud
  Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi eelanalüüsTallinna Transpordiamet34 308,00 28 651,80Lõpetatud 
  Linnavalitsuse osakondade teenuste kaardistamine ja linna iseteenindusportaali loomise ettevalmistamineTartu Linnavalitsus33 619,20 33619,20 
  Proaktiivsete ja automatiseeritid KOV avalike teenuste disain ja protüüpimineViljandi Linnavalitsus20 400,00 20 400,00Lõpetatud 
  Filmimuuseum, kui laiendatud kultuuripärandiga infrastruktuur, mis ühendab kultuuripärandi digitaalmaailmagaEesti Ajaloomuuseum32 308,50  
  eSTATi kasutatavuse analüüsStatistikaamet41 987,40 41 987,40Lõpetatud 
  Tallinna Loomaaia ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimineTallinna Loomaaed15 810,00  
  Eesti spordiregistri ärianalüüs ja selle alamandmekogus Spordiorganisatsioonid spordiharrastajate kohta kogutavate andmete analüüsSpordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus33 048,00 33 048,00 Lõpetatud
  Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamineTallinna Linnaplaneerimise Amet21 250,00  
  Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse meremeeste sertifitseerimise ja mereõppeasutuste järelevalve osakonna tegevusprotsesside ning infosüsteemi ärianalüüsVeeteede Amet16 830,0016 830,00Lõpetatud
  Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppealade kasutamise ja teavituste infosüsteemi (BRONTOS2) äri- ja kasutatavuse analüüsKaitsevägi21 165,00  
  Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamise projekti ärianalüüsKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus9 868,50  
  E-väljaannete laenutuskeskkond – ärianalüüsEesti Rahvusraamatukogu33 320,00  
  Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamineTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet17 870,40  
  Infosüsteemide aruandlus- ja andmetöötlusvajaduste ärianalüüsKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus30 294,00  
  Põllumajandusameti infosüsteemi III etapi arenduse analüüsMaaeluministeerium19 074,00  
  Tehnilise Järelevalve Ameti elektroonilise side teenistuse menetlusprotsesside ärianalüüsMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium14 688,00  
  ERRi avaliku teenuse ristkasutuse ärianalüüs
   
  Eesti Rahvusringhääling23 256,00  

   

  Jooksev taotlusvoor: Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  SKAIS2 HL10 Perehüvitiste I etappSotsiaalministeerium493 415,00493 415,00Lõpetatud
  HL13 Pensionite arenduse II etappSotsiaalministeerium0 0 Katkestatud
   
  SKAIS2 HL11 Perehüvitiste arenduse II etappSotsiaalministeerium0 0 Katkestatud
  SKAIS2 HL15 ERA II etappSotsiaalministeerium0 0 Katkestatud
  SKAIS2 HL16 Erimenetluste arendusSotsiaalministeerium0 0 Katkestatud
  SKAIS2 HL18 Arvestussüsteemi II etappSotisaalministeerium0 0 Katkestatud
  SKAIS2 HL19 AndmemigratsioonSotisaalministeerium0 0 Katkestatud

   

  Jooksev taotlusvoor: Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  Rahvastikuregistri ja ADSi seosinfo sünkroonsuse tagamineSiseministeerium87 360,0087 360,00Lõpetatud
  Kinnistusraamatu ADS liidestuse täiendusedRegistrite ja Infosüsteemide Keskus47 520,00 47 520,00 Lõpetatud
  Äriregistri liidestamine Aadressiandmete süsteemiga (ADS-ga)Registrite ja Infosüsteemide Keskus158 292,00 145 670,35 Lõpetatud
  Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1. etapi 1. järk)Statistikaamet244 992,00 244 992,00 Lõpetatud
  Statistikatöö automatiseerimine (1. etapp 1. järk)Statistikaamet303 664,80 303 664,80 
  Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) larendused REGREL läbiviimiseksTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus25 080,00  
  Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registrisMaksu- ja Tolliamet378 125,40  

   

  Jooksev taotlusvoor: E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  Notarite Koja apostilliregistri arendus e-apostillide väljastamiseks ja elektroonilise võimaluse loomine apostillide ehtsuse kontrollimiseksNotarite Koda85 334,05 85 334,05 Lõpetatud 
  E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (esimene etapp)Registrite ja Infosüsteemide Keskus41 328,0041 328,00Lõpetatud
  E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (Majandusaasta aruannete portaali täiendused, sh portaali EU direktiivi nõuetele vastavusse viimine)Registrite ja Infosüsteemide Keskus137 640,00137 640,00 Lõpetatud
  Äriregistri süsteemide UI, UX analüüsRegistrite ja Infosüsteemide Keskus40 554,00 40 554,00 Lõpetatud
  E-residentsuse programmi uus veebilehtEttevõtluse Arendamise Sihtasutus29 750,00 29 750,00 Lõpetatud 

   

  Jooksev taotlusvoor: Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  Kesksete komponentide loomine, klassifikaatoridMaksu- ja Tolliamet498 500,00294 536,00 
  Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)Maksu- ja Tolliamet170 300,00170 300,00Lõpetatud
  Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamineMaksu- ja Tolliamet336 714,00 336 714,00 Lõpetatud
  AutentimineMaksu- ja Tolliamet392 000,00  
  Isikute haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00  
  Kasutajate haldusMaksu- ja Tolliamet492 500,00  
  Pääsuõiguste ja volituste haldus
   
  Maksu- ja Tolliamet492 500,00  
  Java rakenduste tehnoloogiline uuendamineMaksu- ja Tolliamet359 840,00  
  Deklaratsioonide loetelu komponentMaksu- ja Tolliamet500 000,00  
  Arveldused I etappMaksu- ja Tolliamet491 660,00  
  Töölauad I etappMaksu- ja Tolliamet496 730,00  

   

  Avatud taotlusvoor: Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  X-tee v6 piloteerimine Tervise infosüsteemisEesti E-tervise Sihtasutus24 174,0024 174,00Lõpetatud
  X-tee versiooni 6 piloteerimine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusesSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus33 193,2033 193,20Lõpetatud
  Ehitusgeoloogia arhiivi e-teenuste loomineMaa-amet146 868,6146 305,77 Lõpetatud
  REGREL-i läbiviimiseks vajalikud arendused Aadressiandmete süsteemisMaa-amet139 999,2139 999,20 Lõpetatud
  X-tee teenuste kaudu andmete (sh. riigi infosüsteemi kindlustava süsteemi ADS ja maakatastri andmete) kättesaadavuse tagamineMaa-amet189 600,00189 600,00Lõpetatud
  Maaparanduse valdkonna infosüsteemi (MAPIS) arenduse I etapp, sealhulgas valdkonna e-teenuste realiseerimine Põllumajandusministeeriumi KliendiportaalisMaaeluministeerium481 800,00 402 948,00 
  Riikliku ehitisregistri võrgurajatiste moodulMajandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium159 175,80 157 249,79 Lõpetatud
  E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine)Maksu-ja Tolliamet500 000,00500 000,00 Lõpetatud
  Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest)Maksu- ja Tolliamet409 950,00299 200,00 
  Maksumärkide infosüsteem (MAIS)Maksu- ja Tolliamet300 000,00300 000,00 Lõpetatud
  Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex)Maksu- ja Tolliamet175 520,00  
  Riigi kinnisvararegistri (RKVR) andmeuuendusrobotite ja - teenuste arendamine (sh avaandmed)Rahandusministeerium74 400,00  
  Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd I etapp.Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus377 790,00  
  PRIS (uus prokuratuuri infosüsteem)Justiitsministeerium484 092,00249 102,28 
  Mahepõllumajanduse- ja taimekaitse valdkondade elektroonilise menetluse integreerimine Põllumajandusameti infosüsteemi, detailanalüüs ja arendus ning seotud e-teenuste pakkumine KliendiportaalisMaaeluministeerium382 983,60 344 685,24 
  MATS infosüsteemi arendus - meetmete 6.4 ja 6.1 üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormilePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet310 899,60309 239,28 Lõpetatud
  MATS infosüsteemi arendus – Leader projektitaotluste meetme üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormilePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet112 280,40 112 280,40 Lõpetatud
  Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseiregaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet440 385,60 34 320,00 
  Rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 loomineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus418 932,97337 115,03 
  Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ I arendusetapi 1. alamprojektRahandusministeerium478 169,00 477 969,66 Lõpetatud
  Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) majanduskulude mooduli arendamineRiigi Tugiteenuste Keskus349 900,80 349 900,80 Lõpetatud
  Riigi poolt ära võetud varade haldamise infosüsteem
   
  Politsei- ja piirivalveamet94 406,40  
  Loomakorjuste utiliseerimisele saatmise vormi - veterinaartõend 5T menetluse viimine elektroonseksPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet45 492,48  Katkestatud
  Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus500 000,00  
  MATS infosüsteemi arendus – Koolikavade meetme arendusPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet406 920,00  
  "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" I arendusetapi 2. alamprojektRahandusministeerium498 533,00  
  E-kataloogi arendamineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus232 344,00 50 344,00 
  e-veoselehe jätkuprojekt ELVIS2Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
   
  111 499,60  
  Geoportaalide kaardiliideste konsolideerimineMaa-amet284 966,40  
  Haldusreformiga kaasnevad arendused Maa-ameti infosüsteemidesMaa-amet299 956,80 7 392,00 
  Kaitseliidu liikmete infokeskkonna (KLIK) arendusKaitseliit112 200,00  
  Kirjastajate e-teenuste portaali arenduse II ja III etappEesti Rahvusraamatukogu294 899,0073 145,00 
  Kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomineKaitseressursside Amet360 000,00  
  Tehnoülevaatuse andmevahetuse automatiseerimineMaanteeamet150 000,00  
  e-labori haldamise rakenduse loomineTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus124 700,00  
  Mälestiste register ja menetlussüsteemMuinsuskaitseamet379 080,00  Katkestatud
  e-SurmasündmusTervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus219 115,00  
  „E-notar 3“ projekti arendustööd: iseteeninduskeskkonna loomine, digitõestamise võimaluse loomine ja e-notari süsteemi täiendamineNotarite Koda346 037,04  
  Loomakorjuste utiliseerimisele saatmise protsessi realiseeriminePõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet59 758,00  

   

  Jooksev taotlusvoor: Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

  ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
  Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamineMaksu- ja Tolliamet135 000,00 135 000,00 Lõpetatud
  PPA avaandmete I etapp
   
   Politsei- ja Piirivalveamet 46 080,00 19 684,80 

 

Lisatud 10.09.2015
Uuendatud 08.01.2018

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"