Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

Rahastatud projektid

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 • Avalike teenuste eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
 • Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine
 • Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine
 • E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine
 • Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
 • Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil
 • Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

  Jooksev taotlusvoor: Avalike teenuste eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  Eesti Meremuuseumi avalike teenuste kasutatavuse analüüs Eesti Meremuuseum 22 695,00 22 695,00 Lõpetatud
  EHIS koosvõime analüüs Haridus- ja Teadusministeerium 35 802,00 35 802,00 Lõpetatud
  Kaitseliidu liikmete infokeskkond Kaitseliit 12 456,24 12 456,24 Lõpetatud
  Maa kasutust kitsendavate objektide teenuste baastaristu loomise ärianalüüs Maa-amet 31 518,00 31 518,00 Lõpetatud
  Tarktee jätkuarenduse analüüs Maanteeamet 42 500,00 3876,00 Lõpetatud
  Ühistranspordi Infosüsteemi analüüs Maanteeamet 22 950,00 22 950,00 Lõpetatud
  Lennuameti menetlusprotsesside ärianalüüs Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20 094,00 20 094,00 Lõpetatud
  Muinsuskaitse e-teenused Muinsuskaitseamet 23 460,00 23 460,00 Lõpetatud
  Eelanalüüs - ettevalmistus uuele infosüsteemile e. linna majandustarkvarale üleminekuks Narva Linnavalitsuse Rahandusamet 13 994,40 13 994,4 Lõpetatud
  Eelanalüüs ja prototüüp projektile „täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ Rahandusministeerium 28 560,00 28 560,00 Lõpetatud
  Digitaalse arhiveerimise terviklik analüüs avalikus sektoris Rahvusarhiiv 38 760,00 38 760,00 Lõpetatud
  Ravimiameti uue infosüsteemi SamTrack II detailanalüüs Sotsiaalministeerium 42 500,00 42 500,00 Lõpetatud
  Äriprotsesside analüüs Terviseameti järelevalve infosüsteemi ja järelevalveametniku töökoha loomiseks Sotsiaalministeerium 28 254,00 28 254,00 Lõpetatud
  Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüs Tallinna Ettevõtlusamet 21 930,00 21 930,00 Lõpetatud
  Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine Tallinna Kommunaalamet 32 538,00 32 538,00 Lõpetatud
  Tallinna linna broneeringute süsteemi eelanalüüs Tallinna Linnakantselei 23 317,20 23 317,20 Lõpetatud
  Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise eelanalüüs Haridus- ja Teadusministeerium 16 320,00 16 320,00 Lõpetatud
  E-hindamise instrumentide loomiseks ning e-hindamise korraldamiseks kasutatava testimisplatvormi arendustöö eelanalüüs Innove SA 28 305,00 28 305,00 Lõpetatud
  Etendusasutuste ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimine Kultuuriministeerium 33 660,00 33 660,00 Lõpetatud
  Kultuuriasutuste ühtse piletisüsteemi ärianalüüs Kultuuriministeerium 25 704,00 25 704,00 Lõpetatud
  Kutsesüsteemi veebipõhiste teenuste eelanalüüs Kutsekoda SA 15 055,20 13 549,68 Lõpetatud
  Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteemi (PMK LIS) ärianalüüs ja eelanalüüsi täiendamine Maaeluministeerium 16 065,00 16 065,00 Lõpetatud
  Veterinaar- ja Toiduameti kontrolli ja järelevalvega seotud tööprotsesside analüüs ja järelevalve infosüsteemi arenduste vajalikkuse, eesmärkide ja ulatuse hindamine Maaeluministeerium 28 968,00 28 968,00 Lõpetatud
  Kaasajastatud veebikeskkonna „E-notar 3“ eel- ja ärianalüüs Notarite Koda 42 500,00 42 500,00 Lõpetatud
  Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine Pärnu Linnavalitsus 32 300,00 32 300,00 Lõpetatud 
  Arvestusvaldkonna infosüsteemi analüüsiprojekt Rahandusministeerium 42 500,00 42 500,00 Lõpetatud
  Riigiasutuste kuluanalüüsi tehnilise töövahendi juurutamise eelanalüüs Rahandusministeerium 36 550,00 36 550,00 Lõpetatud
  Eelanalüüs Ester 3 infosüsteemi uuendamiseks Sihtasutus Pärnu Haigla 40 787,76 33 989,80 Lõpetatud 
  Ärianalüüs Tervishoiu põhiregistrite kaasajastamiseks (Medre2) Sotsiaalministeerium 30 800,00 30 800,00 Lõpetatud
  Tallinna õigusaktide menetlemise infosüsteemi eelanalüüs Tallinna Linnakantselei 36 680,00 34 680,00 Lõpetatud
  Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivimaterjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüs Tallinna linnaplaneerimise amet 22 950,00 22 950,00 Lõpetatud
  Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi lähteülesande koostamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 26 010,00 26 010,00 Lõpetatud 
  Tallinna linna ühiskaardi kasutusvõimaluste analüüs spordibaasides ja noortekeskustes Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 25 296,00 25 296,00 Lõpetatud
  Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi eelanalüüs Tallinna Transpordiamet 34 308,00 28 651,80 Lõpetatud 
  Linnavalitsuse osakondade teenuste kaardistamine ja linna iseteenindusportaali loomise ettevalmistamine Tartu Linnavalitsus 33 619,20 33 619,20  
  Proaktiivsete ja automatiseeritid KOV avalike teenuste disain ja protüüpimine Viljandi Linnavalitsus 20 400,00 20 400,00 Lõpetatud 
  Filmimuuseum, kui laiendatud kultuuripärandiga infrastruktuur, mis ühendab kultuuripärandi digitaalmaailmaga Eesti Ajaloomuuseum 32 308,50 32 308,50 Lõpetatud
  eSTATi kasutatavuse analüüs Statistikaamet 41 987,40 41 987,40 Lõpetatud 
  Tallinna Loomaaia ressursiplaneerimise infosüsteemi äri- ja eelanalüüsi läbi viimine Tallinna Loomaaed 15 810,00    
  Eesti spordiregistri ärianalüüs ja selle alamandmekogus Spordiorganisatsioonid spordiharrastajate kohta kogutavate andmete analüüs Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 33 048,00 33 048,00 Lõpetatud
  Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Tallinna Linnaplaneerimise Amet 21 250,00 21 250,00 Lõpetatud
  Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse meremeeste sertifitseerimise ja mereõppeasutuste järelevalve osakonna tegevusprotsesside ning infosüsteemi ärianalüüs Veeteede Amet 16 830,00 16 830,00 Lõpetatud
  Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppealade kasutamise ja teavituste infosüsteemi (BRONTOS2) äri- ja kasutatavuse analüüs Kaitsevägi 21 165,00 21 165,00 Lõpetatud
  Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamise projekti ärianalüüs Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 9868,50 9868,50 Lõpetatud
  E-väljaannete laenutuskeskkond – ärianalüüs Eesti Rahvusraamatukogu 33 320,00    
  Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 17 870,40 17 870,40 Lõpetatud
  Infosüsteemide aruandlus- ja andmetöötlusvajaduste ärianalüüs Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 30 294,00 30 294,00 Lõpetatud
  Põllumajandusameti infosüsteemi III etapi arenduse analüüs Maaeluministeerium 19 074,00    
  Tehnilise Järelevalve Ameti elektroonilise side teenistuse menetlusprotsesside ärianalüüs Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 14 688,00    
  ERRi avaliku teenuse ristkasutuse ärianalüüs
   
  Eesti Rahvusringhääling 23 256,00    
  Eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseks Politsei- ja Piirivalveamet 31 620,00    
  KRIS5 arhitektuuri analüüs Registrite ja Infosüsteemide Keskus 16 318,98    
  Paberivaba intensiivravi korralduse eel- ja ärianalüüs Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 38 556,00    

   

  Jooksev taotlusvoor: Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  SKAIS2 HL10 Perehüvitiste I etapp Sotsiaalministeerium 493 415,00 493 415,00 Lõpetatud
  HL13 Pensionite arenduse II etapp Sotsiaalministeerium 0  0 Katkestatud
   
  SKAIS2 HL11 Perehüvitiste arenduse II etapp Sotsiaalministeerium 0  0 Katkestatud
  SKAIS2 HL15 ERA II etapp Sotsiaalministeerium 0  0 Katkestatud
  SKAIS2 HL16 Erimenetluste arendus Sotsiaalministeerium 0  0 Katkestatud
  SKAIS2 HL18 Arvestussüsteemi II etapp Sotisaalministeerium 0  0 Katkestatud
  SKAIS2 HL19 Andmemigratsioon Sotisaalministeerium 0  0 Katkestatud

   

  Jooksev taotlusvoor: Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  Rahvastikuregistri ja ADSi seosinfo sünkroonsuse tagamine Siseministeerium 87 360,00 87 360,00 Lõpetatud
  Kinnistusraamatu ADS liidestuse täiendused Registrite ja Infosüsteemide Keskus 47 520,00  47 520,00 Lõpetatud
  Äriregistri liidestamine Aadressiandmete süsteemiga (ADS-ga) Registrite ja Infosüsteemide Keskus 158 292,00  145 670,35 Lõpetatud
  Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1. etapi 1. järk) Statistikaamet 244 992,00  244 992,00 Lõpetatud
  Statistikatöö automatiseerimine (1. etapp 1. järk) Statistikaamet 303 664,80  303 664,80  
  Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) larendused REGREL läbiviimiseks Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 25 080,00  25 080,00 Lõpetatud
  Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registris Maksu- ja Tolliamet 378 125,40  119 659,20  

   

  Jooksev taotlusvoor: E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  Notarite Koja apostilliregistri arendus e-apostillide väljastamiseks ja elektroonilise võimaluse loomine apostillide ehtsuse kontrollimiseks Notarite Koda 85 334,05 85 334,05 Lõpetatud 
  E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (esimene etapp) Registrite ja Infosüsteemide Keskus 41 328,00 41 328,00 Lõpetatud
  E-residentide arendused ettevõtjaportaalis (Majandusaasta aruannete portaali täiendused, sh portaali EU direktiivi nõuetele vastavusse viimine) Registrite ja Infosüsteemide Keskus 137 640,00 137 640,00 Lõpetatud
  Äriregistri süsteemide UI, UX analüüs Registrite ja Infosüsteemide Keskus 40 554,00 40 554,00 Lõpetatud
  E-residentsuse programmi uus veebileht Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 29 750,00 29 750,00 Lõpetatud 
  Esindusõiguste erisuste süsteemselt töödeldavaks arendamine
   
  Registrite ja Infosüsteemide Keskus 43 200,00 43 200,00 Lõpetatud

   

  Jooksev taotlusvoor: Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  Kesksete komponentide loomine, klassifikaatorid Maksu- ja Tolliamet 498 500,00 335 496,00  
  Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa) Maksu- ja Tolliamet 170 300,00 170 300,00 Lõpetatud
  Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamine Maksu- ja Tolliamet 336 714,00 336 714,00 Lõpetatud
  Autentimine Maksu- ja Tolliamet 392 000,00 80 948,00  
  Isikute haldus Maksu- ja Tolliamet 492 500,00 155 960,00  
  Kasutajate haldus Maksu- ja Tolliamet 492 500,00 196 704,00  
  Pääsuõiguste ja volituste haldus Maksu- ja Tolliamet 492 500,00 155 726,00  
  Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine Maksu- ja Tolliamet 359 840,00 334 100,00 Lõpetatud
  Deklaratsioonide loetelu komponent Maksu- ja Tolliamet 500 000,00 128 245,00  
  Arveldused I etapp Maksu- ja Tolliamet 491 660,00 182 455,00  
  Töölauad I etapp Maksu- ja Tolliamet 496 730,00 473 037,50 Lõpetatud 
  Töölauad II etapp Maksu- ja Tolliamet 481 910,00    
  Deklaratsioonide seisu komponent, I
   
  Maksu- ja Tolliamet 484 900,00    

   

  Avatud taotlusvoor: Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  X-tee v6 piloteerimine Tervise infosüsteemis Eesti E-tervise Sihtasutus 24 174,00 24 174,00 Lõpetatud
  X-tee versiooni 6 piloteerimine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 33 193,20 33 193,20 Lõpetatud
  Ehitusgeoloogia arhiivi e-teenuste loomine Maa-amet 146 868,6 146 305,77 Lõpetatud
  REGREL-i läbiviimiseks vajalikud arendused Aadressiandmete süsteemis Maa-amet 139 999,2 139 999,20 Lõpetatud
  X-tee teenuste kaudu andmete (sh. riigi infosüsteemi kindlustava süsteemi ADS ja maakatastri andmete) kättesaadavuse tagamine Maa-amet 189 600,00 189 600,00 Lõpetatud
  Maaparanduse valdkonna infosüsteemi (MAPIS) arenduse I etapp, sealhulgas valdkonna e-teenuste realiseerimine Põllumajandusministeeriumi Kliendiportaalis Maaeluministeerium 481 800,00 402 948,00  
  Riikliku ehitisregistri võrgurajatiste moodul Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium 159 175,80 157 249,79 Lõpetatud
  E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine) Maksu-ja Tolliamet 500 000,00 500 000,00 Lõpetatud
  Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest) Maksu- ja Tolliamet 409 950,00 409 950,00 Lõpetatud
  Maksumärkide infosüsteem (MAIS) Maksu- ja Tolliamet 300 000,00 300 000,00 Lõpetatud
  Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex) Maksu- ja Tolliamet 175 520,00 149 390,00 Lõpetatud
  Riigi kinnisvararegistri (RKVR) andmeuuendusrobotite ja - teenuste arendamine (sh avaandmed) Rahandusministeerium 74 400,00    
  Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd I etapp. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 377 790,00 308 298,05  
  PRIS (uus prokuratuuri infosüsteem) Justiitsministeerium 484 092,00 253 853,10  
  Mahepõllumajanduse- ja taimekaitse valdkondade elektroonilise menetluse integreerimine Põllumajandusameti infosüsteemi, detailanalüüs ja arendus ning seotud e-teenuste pakkumine Kliendiportaalis Maaeluministeerium 382 983,60 382 983,60 Lõpetatud
  MATS infosüsteemi arendus - meetmete 6.4 ja 6.1 üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormile Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 310 899,60 309 239,28 Lõpetatud
  MATS infosüsteemi arendus – Leader projektitaotluste meetme üleviimine uuele menetlussüsteemi platvormile Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 112 280,40 112 280,40 Lõpetatud
  Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 440 385,60 440 385,60  
  Rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 loomine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 418 932,97 405 178,31  
  Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine“ I arendusetapi 1. alamprojekt Rahandusministeerium 478 169,00 477 969,66 Lõpetatud
  Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) majanduskulude mooduli arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 349 900,80 349 900,80 Lõpetatud
  Riigi poolt ära võetud varade haldamise infosüsteem Politsei- ja piirivalveamet 94 406,40    
  Loomakorjuste utiliseerimisele saatmise vormi - veterinaartõend 5T menetluse viimine elektroonseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 45 492,48   Katkestatud
  Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 131 288,40  
  MATS infosüsteemi arendus – Koolikavade meetme arendus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 406 920,00    
  "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" I arendusetapi 2. alamprojekt Rahandusministeerium 498 533,00 15 574,43  
  E-kataloogi arendamine Registrite ja Infosüsteemide Keskus 232 344,00 90 344,00  
  e-veoselehe jätkuprojekt ELVIS2 Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
   
  111 499,60    
  Geoportaalide kaardiliideste konsolideerimine Maa-amet 284 966,40 110 523,82  
  Haldusreformiga kaasnevad arendused Maa-ameti infosüsteemides Maa-amet 299 956,80 153 648,00  
  Kaitseliidu liikmete infokeskkonna (KLIK) arendus Kaitseliit 112 200,00 14 841,00  
  Kirjastajate e-teenuste portaali arenduse II ja III etapp Eesti Rahvusraamatukogu 294 899,00 68 007,60  
  Kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomine Kaitseressursside Amet 360 000,00    
  Tehnoülevaatuse andmevahetuse automatiseerimine Maanteeamet 150 000,00    
  e-labori haldamise rakenduse loomine Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 124 700,00    
  Mälestiste register ja menetlussüsteem Muinsuskaitseamet 379 080,00   Katkestatud
  e-Surmasündmus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 219 115,00    
  „E-notar 3“ projekti arendustööd: iseteeninduskeskkonna loomine, digitõestamise võimaluse loomine ja e-notari süsteemi täiendamine Notarite Koda 346 037,04    
  Loomakorjuste utiliseerimisele saatmise protsessi realiseerimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 59 758,00    
  Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem Tallinna Kommunaalamet 367 030,00    
  Riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara juurutamine ja litsentside soetamine Rahandusministeerium 499 969,80    
  Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 361 250,00    
  Digisaatekirjade teenuse arenduse III etapp Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 215 760,00    
  Ravimitega seotud menetlusprotsesside andmekogu uuendamine (SamTrack) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 491 697,00    
  Relvalubade digitaliseeritud menetlus Politsei- ja Piirivalveamet 157 214,10    
  Üleriigilise digiregistratuuri lahenduse I etapp Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 237 174,00    

   

  Jooksev taotlusvoor: Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine

  Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
  Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamine Maksu- ja Tolliamet 135 000,00

  135 000,00

  Lõpetatud
  PPA avaandmete I etapp Politsei- ja Piirivalveamet 46 080,00 19 684,80 Lõpetatud

 

Lisatud 10.09.2015
Uuendatud 08.04.2018

Tagasi lehele "Avalike teenuste pakkumise arendamine"