Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

2015. aasta investeeringute kavad

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

Projekt Toetuse saaja Eraldatud toetus Kasutatud toetus Projekti seis
Riikliku Teeregistri uus programm Maanteeamet 398 200,00 9568,00  
Interneti (välis)kaubandus Maksu- ja Tolliamet 138 600,00 137 492,00 Lõpetatud
Käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldused (KMKR avaldused) Maksu- ja Tolliamet 400 000,00 400 000,00 Lõpetatud
Riigi kinnisvararegistri liidestamine maa järelmaksunõuete infosüsteemiga Rahandusministeerium     Katkestatud
Kõrgkäideldava pilveteenuse pilootprojekti tehniline lahendus Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus     Katkestatud
eID Baastarkvara edasiarendus ja hooldus Riigi Infosüsteemi Amet 385 000,00 367 815,62 Lõpetatud
Elutähtsate teenuste osutamise turvalisuse mõõtmine ning tõstmine Riigi Infosüsteemi Amet 110 000,00 110 000,00 Lõpetatud
Formaatide toe arendused Riigi Infosüsteemi Amet 430 000,00 427 144,42 Lõpetatud
ISKE tööriista arendamine Riigi Infosüsteemi Amet     Katkestatud
Küberintsidentide teavitamise, registreerimise, analüüsimise ja raporteerimise süsteem (KITRARS) Riigi Infosüsteemi Amet 12 048,00 12 048,00 Lõpetatud
RIHA ärianalüüs Riigi Infosüsteemi Amet 40 000,00 40 000,00 Lõpetatud
Turvaline e-kirjavahetuse süsteem (eelanalüüs) Riigi Infosüsteemi Amet 20 000,00 17 820,00 Lõpetatud
X-tee andmekogude isikuandmete kasutamise jälgimise rakendus Riigi Infosüsteemi Amet 180 000,00 180 000,00 Lõpetatud
eCall lahenduse väljatöötamine Häirekeskusele Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 500 000,00 301 596,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava primaarse andmekeskuse sisustamine kahe virtuaalse andmekeskusega, 2. etapp Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 369 000,00 346 639,80 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava primaarse andmekeskuse sisustamine kahe virtuaalse andmekeskusega, 1. etapp Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 369 000,00 366 255,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike tulemüüride, koormusjaoturite ja seadmekappide siseste võrguseadmete soetamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 459 000,00 438 300,00 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike seadmekappide vaheliste võrguseadmete soetamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 430 500,00 389 440,80 Lõpetatud
Siseministeeriumi valitsemisalasse loodava andmekeskuse toimimiseks vajalike laivõrguseadmete soetamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 373 000,00 352 219,20 Lõpetatud
SKAIS2 finantsarvestusmooduli arendustööde 1. etapp Sotsiaalministeerium 499 500,00 499 500,00 Lõpetatud
Dokumendivahetustaristu üleviimine hajusarhitektuurile Riigi Infosüsteemi Amet 115 000,00 115 000,00 Lõpetatud
Juhtimisotsuste toetamine X-tee monitooringu infoga Riigi Infosüsteemi Amet 285 000,00 282 632,35 Lõpetatud
RIHA arendamise iteratsioon I Riigi Infosüsteemi Amet 492 920,00 216 377,61 Lõpetatud
Riigi andmesidevõrgu sissetungi ja pahavara tuvastamise ja analüüsi süsteem Riigi Infosüsteemi Amet 500 000,00 440 097,84 Lõpetatud
Analüüsimudelite loomine majanduse monitoorimiseks, prognoosimiseks ja poliitikameetmete mõju hindamiseks kasutades ettevõtete poolt genereeritavaid suurandmeid ja kaasaegseid modelleerimistehnikaid Maksu- ja Tolliamet 300 000,00 288 000,00 Lõpetatud

 

Lisatud 10.09.2015
Uuendatud 08.04.2018

Tagasi lehele "Nutikas teenuste taristu arendamine"