Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

2012. aasta investeeringute kava (seisuga 03.02.2016

ProjektToetuse saajaEraldatud toetusKasutatud toetusProjekti seis
Äriregistri uue menetlustarkvara II etapp arvestades ISKE klassi nõudeidRegistrite ja Infosüsteemide Keskus253 050 242 691,80Projekt lõppenud
Kohtute infosüsteemi (KIS) II arendusetappRegistrite ja Infosüsteemide Keskus511 293 511 293,00Projekt lõppenud
Digitaalarhiivi juurdepääsu infosüsteem (digitaalarhiivis 3. etapp)Rahvusarhiiv511 293 511 249,68Projekt lõppenud
E-politsei seadmete kaasajastamineSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus209 520 165 600,00Projekt lõppenud
Häirekeskuse hädaabiteadete registreerimise ja sündmuste haldamise infosüsteemSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus344 859 343 696,15Projekt lõppenud
Tuleohutusjärelevalve iseteeninduskeskkonna loomine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus163 235 117 704,09Projekt lõppenud
Rahvusvahelise avaliku informatsiooni haldussüsteemi loomineRiigikantselei440 000 438 877,00Projekt lõppenud
ID-kaardi ja digitaalallkirjade kasutusvõimaluste laiendamineRiigi Infosüsteemi Amet 340 000 339 500,00Projekt lõppenud
Riigi alusvõrgu ja seadmete uuendamineRiigi Infosüsteemi Amet350 000 340 719,22Projekt lõppenud
Riigi infosüsteemi ja infoühiskonna (elutähtsate teenuste osutamise) turvalisuse mõõtmine ning tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet  400 000 286 630,89Projekt lõppenud
Teabevärav eesti.ee mobiilse versiooni loomine ning eesti.ee ja dokumendivahetuskeskuse (DVK) käideldavuse ja turvalisuse tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet  417 825 411 329,64Projekt lõppenud
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakendamise laiendamineRiigi Infosüsteemi Amet  233 955 227 473,40Projekt lõppenud
Riigi Teatajas ingliskeelsete tõlgete avaldamise ja otsingu fuktsioonide loomineRegistrite ja Infosüsteemide Keskus 100 000 94 200,00Projekt lõppenud
Kohalike omavalitsuste teenuste portaali funktsionaalsuse täiendamineSiseministeerium163 614 151 215.68Projekt lõppenud
Elektrooniline maakatasterMaa-amet 470 000 468 000,00Projekt lõppenud
Elektroonilise maakatastri digitaalarhiiv ja alammoodulite rakendustarkvaradMaa-amet 200 000 192 000,00Projekt lõppenud
Autentimis- ja autoriseerimismooduli arendusEesti E-tervise Sihtasutus 180 000 179 899,98Projekt lõppenud
Digiarhiivis arenduse I etappEesti E-tervise Sihtasutus290 000 270 982,97Projekt lõppenud
Võrgurajatiste menetlemise moodulMajandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium 202 388 4 904,75Projekt katkestatud
Kultuurimälestiste riiklik register ja arhiivimaterjalide digiteerimineMuinsuskaitseamet 76 000 75 731,23

Projekt lõppenud

Ultima memoria II

Muinsuskaitseamet86 000 85 803,23

Projekt lõppenud

Eesti.ee kasutajakogemuse parandamine ja ligipääsetavuse tõstmineRiigi Infosüsteemi Amet0 Projekt katkestatud
Piiriüleseid teenuseid toetava X-tee ja digiallkirjakontrolli väljatöötamineRiigi Infosüsteemi Amet250 000 244 660,15Projekt lõppenud
Sideteenuste katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistusTehnilise Järelevalve Amet200 000 104 400,00Projekt lõppenud
Schengeni liikmesriikide ühtse teabevahetuskanali VISMAIL II etapi arendustöödSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus240 000 173 070,00Projekt lõppenud
Valitsemisalaülese EDHS lisaarendusedKeskkonnaministeerium145 000 120 840,00Projekt lõppenud 
KOV finantsandmete avalik visuaalne analüüsikeskkondRahandusministeerium85 000 85 000,00Projekt lõppenud
MuIS edasiarendus - muuseumide keskne digitaalhoidla  ja avaandmete portaali liidesKultuuriministeerium80 000 80 000,00Projekt lõppenud 
Digitoimik kohtumenetlusesRegistrite ja Infosüsteemide Keskus0 Projekt katkestatud
Riikliku ehitisregistri täiendavad arendusedMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium299 820 277 064,26Projekt lõppenud 
Põllumajandusameti infosüsteemi I etapi arendusPõllumajandusministeerium300 000 271 129,20Projekt lõppenud
Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kauduuAstangu Kutserehabilitatsioon45 000 40 428,87Projekt lõppenud
ISKE rakendustööriista edasiarendusRiigi Infosüsteemi Amet 0 Projekt katkestatud
E-ajatamise teenusMaksu- ja Tolliamet200 000 199 680,00Projekt lõppenud 
Liiklusregistri õigused ja privileegidMaanteeamet20 280 14 400,00Projekt lõppenud
Proovinumbrite logiraamatMaanteeamet34 910 33 456,00Projekt lõppenud 
Sõiduki registreerimismärkide tellimine ja haldusMaanteeamet148 640 115 610,98Projekt lõppenud 
Noortetreenerite sihttoetuse menetlemineSpordikoolituse ja -Teabe SA15 000 14 982,00Projekt lõppenud
X-teeRiigi Infosüsteemi Amet400 000 399 621,62Projekt lõppenud 
 Kokku:8 204 294  

EL Regionaalarengu Fondi logo

Lisatud 16.02.2012
Uuendatud 03.02.2016

Tagasi lehele "Investeeringute kava"