Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus
Seaded

 

18. maist saab taotleda struktuuritoetust avalike teenuste analüüsimiseks

Taotlusvooru "Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine" eesmärk on rahastada projekte, milles tuvastatakse analüüside käigus avalike teenuste pakkumise ja osutamisega seotud probleemid.

Analüüsides tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõsta nende kvaliteeti ning osutada neid nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.

Toetust võivad taotleda: riigi osalusega sihtasutused, põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru kogumaht on 1 500 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 50 000 eurot. Projekti toetuse määr on 85% ja toetuse saaja omafinantseering 15%.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 1 500 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Taotlusvooru täpsem info

Teema: Struktuuritoetused

Lisatud 30.04.2015

Tagasi lehele "Uudised"