Dokumendivahetuskeskkonna statistika ja hetkeseis

Dokumendivahetuskeskuse statistika ja hetkeseis kuvab dokumentide liikumise kogumahtu DVKd kasutavate asutuste lõikes. Lisaks statistikale annab tabel ülevaate:

  • kas asutusel on DVKs ootel dokumente;
  • millal viimati asutus saatis välja või võttis vastu dokumendi;
  • milliseid dokumendihaldussüsteeme ja kapsliversiooni asutused kasutavad.

Asutus/ettevõte Ootel dokumente Ootel olnud Saadetud dokumente kokku Vastuvõetud dokumente kokku Viimati saadetud Kapsli versioon DHS*

* DHS - dokumendihaldussüsteem

Vaata lisaks