DHX

Dokumendivahetusprotokoll DHX

Lisa 2 representationList spetsifikatsioon

X-tee teenus representationList tagastab vahendajana tegutseva X-tee liiklme poolt vahendatavate asutuste nimekirja (vahendusnimekirja).

Asutused esitatakse vahendusnimekirjas registrikoodidega. Nimekirjas antakse iga vahendatava kohta ka vahendamise algus- ja lõppkuupäev.

Päringu Xtee v6 täisnimetus: EE/GOV/<registrikood>/DHS/representationList.

Sisendparameetrid

Puuduvad.

Väljundparameetrid

nimetus kirjeldus väärtuse tüüp väärtuse näide kohustuslik
members Vahendatavate konteiner     ei
member Vahendatava konteiner     ei
memberCode Vahendatava asutuse registrikood String 10560025 jah
representeeName Vahendatava asutuse nimetus String Vallavalitsus A jah
representeeSystem Vahendatava asutuse süsteem String raamtupidamine jah
startDate Vahendamise alguskuupäev dateTime 2016-06-30T19:30:03.916+03:00 jah
endDate Vahendamise lõppkuupäev. Tühi kui vahendamine ilma tähtajata. dateTime 2016-06-30T19:30:03.916+03:00 ei

Näited

Päringu näide:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"
  xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers"
  xmlns:prod="http://dhx.x-road.eu/producer">
  <soapenv:Header>
   <xro:protocolVersion>4.0</xro:protocolVersion>
   <xro:id>335b46fb-1c7f-4149-9d53-b2f476ea45bc
   </xro:id>
   <xro:client iden:objectType="SUBSYSTEM">
      <iden:xRoadInstance>ee-dev</iden:xRoadInstance>
      <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass>
      <iden:memberCode>40000001</iden:memberCode>
      <iden:subsystemCode>DHX</iden:subsystemCode>
    </xro:client>
    <xro:service iden:objectType="SERVICE">
      <iden:xRoadInstance>ee-dev</iden:xRoadInstance>
      <iden:memberClass>COM</iden:memberClass>
      <iden:memberCode>30000001</iden:memberCode>
      <iden:subsystemCode>DHX</iden:subsystemCode>
      <iden:serviceCode>representationList</iden:serviceCode>
      <iden:serviceVersion>v1</iden:serviceVersion>
    </xro:service>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
   <prod:representationList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Vastuse näide:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:ns3="http://dhx.x-road.eu/producer" 
 xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" 
 xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">
  <SOAP-ENV:Header>
   <xro:protocolVersion>4.0</xro:protocolVersion>
   <xro:id>335b46fb-1c7f-4149-9d53-b2f476ea45bc</xro:id>
   <xro:client iden:objectType="SUBSYSTEM">
     <iden:xRoadInstance>ee-dev</iden:xRoadInstance>
     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass>
     <iden:memberCode>40000001</iden:memberCode>
     <iden:subsystemCode>DHX</iden:subsystemCode>
   </xro:client>
   <xro:service iden:objectType="SERVICE">
     <iden:xRoadInstance>ee-dev</iden:xRoadInstance>
     <iden:memberClass>COM</iden:memberClass>
     <iden:memberCode>30000001</iden:memberCode>
     <iden:subsystemCode>DHX</iden:subsystemCode>
     <iden:serviceCode>representationList</iden:serviceCode>
     <iden:serviceVersion>v1</iden:serviceVersion>
   </xro:service>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
   <ns3:representationListResponse>
     <ns3:representees>
      <ns3:representee>
        <ns3:memberCode>112221</ns3:memberCode>
        <ns3:representeeName>Vallavalitsus A</ns3:representeeName>
        <ns3:startDate>2017-02-08T11:50:55.432+02:00</ns3:startDate>
      </ns3:representee>
      <ns3:representee>
        <ns3:memberCode>2434</ns3:memberCode>
        <ns3:representeeName>Muuseum B</ns3:representeeName>
        <ns3:startDate>2017-02-08T11:50:55.432+02:00</ns3:startDate>
      </ns3:representee>
      <ns3:representee>
        <ns3:memberCode>2343223</ns3:memberCode>
        <ns3:representeeName>Põhikool C</ns3:representeeName>
        <ns3:startDate>2017-02-08T11:50:55.432+02:00</ns3:startDate>
      </ns3:representee>
     </ns3:representees>
   </ns3:representationListResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>